جشنواره سفرنگاری ماکوگرام

روایت سوم،پس از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،تاریخ گردی

روایت سوم،پس از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،تاریخ گردی

بعد هر پیچ جاده، پیچ دیگری بود، از چشمه ها و کوه های زیادی گذر کردیم تا به سد بارون رسیدیم، بالای سد از دور کلیسای زُر زُر دیده می شود که حضورش در اینجا داستانی شنیدنی دارد…گاهی عبادگاهی در بین کوه ها خلوتی برای نیایش است و میعادگاهی برای آنانی که به آثار تاریخیRead more about روایت سوم،پس از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،تاریخ گردی[…]

روایت دوم،در میان آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،طبیعت گردی

روایت دوم،در میان آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،طبیعت گردی

صخره هایی بلند و شگفت انگیز ماحصل داغ زمین. آتشفشانی که گرمای وجودش صخره هایی زیبا از گدازه هایی آتشین ساخته و اشکالی ویژه خلق کرده که نمونه اش در کمتر جایی دیده می شود. اینجا ماکو شهر شگفتی هاست. به دره سرازیر شدیم و باران شروع به باریدن گرفت. هر چه در دره فروRead more about روایت دوم،در میان آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،طبیعت گردی[…]

روایت اول،پیش از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،روستاگردی

روایت اول،پیش از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،روستاگردی

محل اقامت ما در روستاي هاسون بود. از سنگ و سيمان که بگذريم، اين ميزبان خانه بود که مهرباني را از نگاه اول به ما هديه مي کرد. مردي که از همان اول دوستش داشتم…خوش برخورد و شيرين سخن. مردمان آبادي هميشه نگاهشان مهربان است. وقتي به استقبال ما آمد، دستانم را طوري در دستانشRead more about روایت اول،پیش از آن واقعه بزرگ،ماکوگردی،روستاگردی[…]