روستای مغستان

روستای مغستان با ریگ های معروف به ریگ زرین تبدیل به نگینی در دل کوهستان های اطراف خود شده بطوریکه هر ساله گردشگران بسیاری برای دیدن هم نشینی نخلستان در …