اردکان شهر بادگیر های یک طرفه!!


در شهر اردکان به دلیل اینکه غالبا وزش باد از شمال به جنوب است و این باد از کوهستان ها می آید و در مسیر از کشتخوان های پسته عبور میکند خنک است و هیچگونه گرد و غباری ندارد،دهانه بادگیر ها را به صورت یک طرفه به سمت شمال می سازند.

#بادگیر
#اردکان #عقدا #خرانق #اردکان_گرام #بریم_اردکان
#اردکان_را_باید_دید #نوسده
#Ardakan #Aqda #Kharanagh #Ardakangram #gilgameshmag

دیدگاهتان را بنویسید