هادر کلاه مقنی باشیم….

داستان اول(هادر کلاه مقنی باشیم..) (برای تماشای فیلم،لینک https://aparat.com/v/x8YOt  را بزنید) لباس سفیدش را میپوشد… (شاید اینبار آخرین رفتن باشد و‌برگشتی در کار‌نباشد وکسی جز خدا نداند!!!) تو چه دانی که آب در …