کویر زیبای زرین اردکان

 


یکی از بزرگ ترین ریگزار های استان یزد در ابعاد ۳۰کیلومتر در ۶۰کیلومتر می باشد که در مجاورت روستاهای همچون حاجی آباد،مغستان،زاغو و ساغند در بخش پهناور خرانق اردکان می باشد که ظرفیت نهفته ای برای گردشگری روستایی دارد و اگر به آن توجه شود نمونه ای چندین برابر کویر مصر می شود.


*کویر،عنصر خاک از مجموعه عنصر ها!!

#کویر_زرین #ریگ_زرین #اردکان #عقدا #خرانق #اردکان_گرام #بریم_اردکان
#اردکان_را_باید_دید #نوسده
#Ardakan #Aqda #Kharanagh #Ardakangram #gilgameshmag

1 دیدگاه در “کویر زیبای زرین اردکان

دیدگاهتان را بنویسید