‌خرانق،زادگاه خورشید‌‌

 

پس از عنصر باد به سمت نور در شهرستان اردکان به خرانق (خورانق) یا همان زادگاه خورشید می رویم.
زادگاه خورشید را به بدان دلیل به این اسم نامیدند که خورشید قبل از اینکه به دشت یزد اردکان بتابد ابتدا از آنجا زاده می شود و به همین دلیل به آن خورانق یا زادگاه خورشید می گویند.

 

 

#اردکان #عقدا #خرانق #اردکان_گرام #بریم_اردکان

#اردکان_را_باید_دید #نوسده

#Ardakan #Aqda #Kharanagh #Ardakangram #gilgameshmag

دیدگاهتان را بنویسید